Przewozy ponadnormatywne często kojarzone są jako

transport ponadgabarytowyTransport ponadgabarytowy cechuje się unormowanym prawnie, przekraczaniem zasad wielkości na drogach.
Do przyzwolenia na przekraczanie tych norm, potrzebne jest spełnienie szeregu procesów organizacyjno-logistycznych.
Firmy, których specjalnością jest transport ciężki, są zobowiązane do uzyskania pozwoleń na przejtransport ponadgabarytowy .

Widok do druku:

transport ponadgabarytowy