transport ponadgabarytowy

Przewozy ponadnormatywne często kojarzone są jako

Transport ponadgabarytowy cechuje się unormowanym prawnie, przekraczaniem zasad wielkości na drogach.
Do przyzwolenia na przekraczanie tych norm, potrzebne jest spełnienie szeregu procesów organizacyjno-logistycznych.

Firmy, których specjalnością jest transport ciężki, są zobowiązane do uzyskania pozwoleń na przejazdy od zarządcy drogi i transport ponadgabarytowy .

Widok do druku:

transport ponadgabarytowy