projektowanie stron internetowych rybnik

Strony www w Wikipedii

Strona internetowa, strona WWW (ang.
web page) ? dokument HTML udostępniony w Internecie przez serwer WWW. Po stronie hosta użytkownika, strona WWW jest otwierana i wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej. Autoprojektowanie stron internetowych rybnik .